Sản phẩm phần mềm ASU

Hiển thị

10:24 - 03/07/2018

Giới thiệu hóa đơn điện tử

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi...

Xem thêm

15:25 - 03/04/2018

Giới thiệu tổng quan về phần mềm kế toán ASU CA

Điểm nổi trội của phần mềm là gì?– Đó chính là sự đơn giản, dễ sử dụng, giao diện quen thuộc như smart phone, nhưng...

Xem thêm