Phần mềm hoá đơn điện tử AINVOICE

Hiển thị

15:38 - 05/07/2018

Tại sao khách hàng nên chọn ASU cung cấp giải pháp hóa...

Hiện nay, trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp phần mềm Hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, không phải là dễ dàng...

Xem thêm

17:46 - 03/07/2018

Ưu điểm của hóa đơn điện tử AINVOICE

Hóa đơn điện tử được sinh ra nhằm thay thế hóa đơn giấy với nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với hóa đơn giấy. 

Xem thêm

17:03 - 03/07/2018

Trạng thái hóa đơn điện tử

Đối với hóa đơn điện tử, nhiều khách hàng vẫn còn đang băn khoăn về các trạng thái của hóa đơn điện tử....

Xem thêm

14:23 - 03/07/2018

Quy trình cấp hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Gần đây, Công ty ASU Việt Nam có nhận được thắc mắc về quy trình cấp hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp. Trong...

Xem thêm

10:24 - 03/07/2018

Giới thiệu hóa đơn điện tử

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi...

Xem thêm