Thông báo phát hành ASU CA R2.25

Thông báo phát hành ASU CA R2.25

17:24 - 22/05/2017

Các tính năng mới được cập nhật cho phiên bản ASU CA R2.25

Thông báo phát hành ASU CA R2.26
Thông báo phát hành ASU CA R2.27
Thông báo phát hành ASU CA R2.28
 1. Bổ sung tính năng theo dõi biến động đơn giá mua và đơn giá bán
 2. Bổ sung tính năng theo dõi biến động đơn giá mua và đơn giá bán 
 3. Bổ sung tính năng theo dõi lịch sử biến động đơn giá mua vào, bán ra của hàng hoá 
 4. Bổ sung tính năng quản lý mã vạch 
 5. Bổ sung thêm cột Mã thống kê vào báo cáo xuất chuyển kho 
 6. Tích hợp với phần mềm quản lý kho ASU STOCK chạy trên điện thoại SmartPhone 
 7. Bổ sung việc phân kho theo chi nhánh 
 8. Bổ sung tính năng kiểm soát giới hạn tồn trên và giới hạn tồn dưới cho sản phẩm 
 9. Bổ sung báo cảo cảnh báo hạn dùng 
 10. Bổ sung thêm cột ngày mở rộng 1 và ngày mở rộng
 11. Cải tiến chức năng tính giá xuất kho (Giá vốn theo kho)
 12. Cho phép gộp hai mặt hàng thành một mặt hàng
 13. Bổ sung tính năng khuyến mại theo COMBO 
 14. Cho phép áp dụng nhiều chương trình khuyến mại cho cùng một mặt hàng tại một thời điểm. 
 15. Bổ sung cột thứ tự trên màn hình lập phiếu