Chuyên mục: Tài chính kế toán

Hướng dẫn thông báo phát hành HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ lần đầu qua mạng “ online ” bản chuẩn quy 2018

24 Tháng Tám, 2018

3 bước để thông báo phát hành hoá đơn điện tử lần đầu qua mạng. Các mẫu cũng như các bước thực hiện được trích dẫn từ Thông tư 32/2011/TT-BTC. về phát hành sử dụng hoá đơn điện tử lần đầu qua mạng.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

5 Tháng Tám, 2017

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.6

5 Tháng Tám, 2017

Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.6

THÔNG BÁO NÂNG CẤP PHẦN MỀM HTKK 3.4.6 NGÀY 05/08/2017

5 Tháng Ba, 2017

Ngày 23/9/2016 Tổng cục thuế đã nâng cấp lên Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.0