Thông báo phát hành ASU CA R2.27

Thông báo phát hành ASU CA R2.27

14:35 - 03/04/2018

Các tính năng mới được cập nhật cho phiên bản ASU CA R2.27

Thông báo phát hành ASU CA R2.25
Thông báo phát hành ASU CA R2.26
Thông báo phát hành ASU CA R2.28

1. Bổ sung Nhật ký chứng từ số 3
2, Bổ sung Bảng kê chứng từ số 3
4. Mặc định nhóm HHDV là nhóm 1
5. Bổ sung thêm mẫu phiếu mua dịch vụ
6. Bổ sung bảng theo dõi tăng trưởng doanh số
7. Bổ sung chức năng phân quyền quản lý chứng từ theo người dùng
8. Bổ sung chức năng truy xuất ngược chứng từ từ bảng phân tích giá thành