Thông báo phát hành ASU CA R2.28

Thông báo phát hành ASU CA R2.28

14:42 - 03/04/2018

Các tính năng mới được cập nhật cho phiên bản ASU CA R2.28

Thông báo phát hành ASU CA R2.25
Thông báo phát hành ASU CA R2.26
Thông báo phát hành ASU CA R2.27
  1. Cải tiến chức năng nghiệm thu công trình: Bổ sung thêm cột tài khoản.
  2. Cải tiến chức năng nghiệm thu công trình: Bổ sung thêm cột tài khoản. 
  3. Danh mục ngừng theo dõi sẽ không hiển thị khi thêm mới chứng từ.
  4. Bổ sung thêm tổng tiền thanh toán quy đổi trên phiếu hạch toán bằng ngoại tệ
  5. Cải tiến chức năng lập công thức cho cột: Bổ sung hàm IF
  6. Chức năng thu tiền khách hàng cho phép chọn phiếu thu đã lập từ phân hệ tiền mặt hoặc ngân hàng để đối soát.
  7. Cho phép phân quyền người dùng chỉ được phép xem các chứng từ do mình lập. 
  8. Bổ sung Bảng kê nhập kho (Mẫu quản trị)
  9. Bổ sung Bảng kê Xuất kho (Mẫu quản trị)