Trạng thái hóa đơn điện tử

Trạng thái hóa đơn điện tử

17:03 - 03/07/2018

Đối với hóa đơn điện tử, nhiều khách hàng vẫn còn đang băn khoăn về các trạng thái của hóa đơn điện tử. Với bài viết này, công ty ASU hy vọng sẽ giúp có thêm thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp.

Giới thiệu hóa đơn điện tử
Quy trình cấp hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp
Ưu điểm của hóa đơn điện tử AINVOICE
Lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử AINVOICE
Tại sao khách hàng nên chọn ASU cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Đối với hóa đơn điện tử, nhiều khách hàng vẫn còn đang băn khoăn về các trạng thái của hóa đơn điện tử. Với bài viết này, công ty ASU hy vọng sẽ giúp có thêm thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp.

Hóa đơn gốc

Hóa đơn gốc được lập mới và có mã xác thực. Hóa đơn gốc có thể ở 1 trong các trạng thái:

  • Chờ kí: Khách hàng có thể sửa hóa đơn.
  • Đã kí: Khách hàng không thể sửa hóa đơn. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp phát hiện có sai sót khi chưa gửi hóa đơn đến với khách hàng thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể hủy hợp đồng sai sót và lập hóa đơn mới. Trường hợp khi doanh nghiệp phát hiện sai sót khi đã gửi hóa đơn đến với khách hàng,. Lúc này, doanh nghiệp cần thay thế hóa đơn bằng một hóa đơn mới. Trường hợp khác, khi hóa đơn đã gửi khách hàng và 1 trong 2 bên đã kê khai thuế.

Hóa đơn điều chỉnh

Trường hợp xảy ra sai sót thông tin về khách hàng, số lượng hàng hóa, tiền hàng... hoặc hóa đơn không chuẩn theo yêu cầu của khách hàng. Điều kiện để hóa đơn ở trang thái hóa đơn điều chỉnh là hóa đơn đã được cấp mã xác thực và đã được kê khai thuế. Lúc này hóa đơn ở trạng thái hóa đơn gốc, hóa đơn bị điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế.

Đối với hóa đơn điện tử, nhiều khách hàng vẫn còn đang băn khoăn về các trạng thái của hóa đơn điện tử. Với bài viết này, công ty ASU hy vọng sẽ giúp có thêm thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp.

Hóa đơn thay thế

Điều kiện tồn tại hóa đơn thay thế là hóa đơn cần có mã xác thực và chưa được kê khai thuế..

Trường hợp doanh nghiệp cần lập hóa đơn thay thế: hóa đơn đã lập nhưng bị sai sót thông tin về khách hàng, hàng hóa, số lượng, tiền hàng,… hoặc không đúng với yêu cầu khách hàng, doanh nghiệp muốn điều chỉnh lại cho phù hợp.

Hóa đơn xóa bỏ 

Trường hợp doanh nghiệp cần lập hóa đơn xóa bỏ: hóa đơn đã lập nhưng bị sai sót thông tin về khách hàng, hàng hóa, số lượng, tiền hàng,… hoặc không đúng với yêu cầu khách hàng, khách hàng không muốn lấy hóa đơn nữa.
 
Điều kiện để doanh nghiệp có thể xóa bỏ hóa đơn: hóa đơn cần xóa bỏ phải là hóa đơn đã được cấp mã xác thực thành công và chưa bị điều chỉnh, thay thế.
 
Doanh nghiệp chỉ được lập hóa đơn xóa bỏ cho những hóa đơn có trạng thái là hóa đơn gốc.